Hội nghị

Phòng họp không cột lớn nhất của khách sạn có sức chứa tối đa 300 khách, là địa điểm phù hợp để tổ chức các hội thảo, sự kiện, tiệc gala đẳng cấp quốc tế. 

Hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại bậc nhất, được đầu tư để phục vụ các đại sự kiện quy mô quốc tế.